Relacje inw

Bieżące

12 sty

Transakcje na akcjach Spółki

Transakcje na akcjach Spółki dokonane przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd MPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że zatrudniona w Spółce osoba posiadający dostęp do informacji poufnych:
(a) w dniu 13 sierpnia 2014 roku zawarła umowę cywilnoprawną poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect, na mocy której kupiła 90.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect na okaziciela za cenę 5 groszy jedna akcja i łączną cenę 4.500 złotych. Przeniesienie akcji na rachunek inwestycyjny kupującego nastąpiło w dniu 19 sierpnia 2014 roku;
(b) w dniu 19 grudnia 2014 roku sprzedała w ramach alternatywnego systemu obrotu NewConnect 30.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela za średnią cenę 44 groszy jedna akcja i łączną cenę 13.250 złotych.
(c) w dniu 29 grudnia 2014 roku sprzedała w ramach alternatywnego systemie obrotu NewConnect 3.050 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela za średnią cenę 45 groszy jedna akcja i łączną cenę 1.372 złotych. 

Zawiadomienie osoby dokonującej transakcji dołączone jest do raportu.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski - Prezes Zarządu
Załączniki wróć do listy raportów