Relacje inw

Bieżące

2 lip

Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 30.06.2014 r.

Zarząd mPay Spółka Akcyjna podaje do publicznej informacji wykaz osób, które posiadały co najmniej 5 % głosów na WZA Spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2014 r.

1. Arbux Inwestments Ltd. – posiadający 22 767 227 szt. akcji i 22 767 227 głosów ogółem , co stanowiło 22 767 227 głosów na WZA i 53 % w głosach na WZA
2. Grupa "LEW" S.A. – posiadający 20 160 000 szt. akcji i 20 160 000 głosów ogółem , co stanowiło 20 160 000 głosów na WZA i 47 % w głosach na WZA

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
wróć do listy raportów