Relacje inw

Bieżące

30 cze

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki, ktore odbyło sie 25 czerwca 2015 roku

Zarząd mPay Spółka Akcyjna podaje do publicznej informacji wykaz akcjonariuszy, które posiadały co najmniej 5 % głosów na WZA Spółki, które odbyło się w dniu 25.06.2015 r.

1. Grupa "LEW" S.A. – posiadający 42308000 szt. akcji i 42308000 głosów ogółem , co stanowiło 42308000 głosów na WZA i 99,76 % w głosach na WZA oraz 94,44% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

wróć do listy raportów