Relacje inw

Bieżące

31 sty

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane w 2018 roku w następujących terminach: 

Raport roczny: 

  • za 2017 rok - 20 marca 2018 roku 

Raport kwartalny: 

  • za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku 

Raport kwartalny: 

  • za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 roku

Raport kwartalny: 

  • za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku

Zgodnie z § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku. 

wróć do listy raportów