Relacje inw

Bieżące

21 sie

Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzo

Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd MPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że spółka Arbux Investments Ltd będąca osobą blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej w dniu 12-14 sierpnia 2014 roku w zawarła następujące umowy cywilnoprawne:

1. 12 sierpnia 2014 roku w Warszawie - umowę sprzedaży, na mocy której zbyła 90.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki za cenę 5 groszy za jedną akcję i za łączną cenę 4.500 złotych. Wyksięgowanie akcji z rachunku inwestycyjnego sprzedającego nastąpiło w dniu 19.08.2014 roku;

2. 12 sierpnia 2014 roku w Częstochowie - umowę sprzedaży, na mocy której zbyła 423.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki za cenę 0,016 PLN za jedną akcję i za łączną cenę 6.768 złotych. Wyksięgowanie akcji z rachunku inwestycyjnego sprzedającego nastąpiło w dniu 14.08.2014 roku;

3. 14 sierpnia 2014 roku w Częstochowie - umowę sprzedaży, na mocy której zbyła 35.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki za cenę 5 groszy za jedną akcję i za łączną cenę 1.750 złotych. Wyksięgowanie akcji z rachunku inwestycyjnego sprzedającego nastąpiło w dniu 19.08.2014 roku;

4. 14 sierpnia 2014 roku w Częstochowie - umowę sprzedaży, na mocy której zbyła 423.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki za cenę 0,016 PLN za jedną akcję i za łączną cenę 6.768 złotych. Wyksięgowanie akcji z rachunku inwestycyjnego sprzedającego nastąpiło w dniu 14.08.2014 roku;

5. 14 sierpnia 2014 roku w Częstochowie - umowę sprzedaży, na mocy której zbyła 423.227 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki za cenę 0,016 PLN za jedną akcję i za łączną cenę 6.771 złotych. Wyksięgowanie akcji z rachunku inwestycyjnego sprzedającego nastąpiło w dniu 14.08.2014 roku;

6. 14 sierpnia 2014 roku w Częstochowie - umowę sprzedaży, na mocy której zbyła 25.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki za cenę 5 groszy za jedną akcję i za łączną cenę 1.250 złotych. Wyksięgowanie akcji z rachunku inwestycyjnego sprzedającego nastąpiło w dniu 14.08.2014 roku;

7. 14 sierpnia 2014 roku w Częstochowie - umowę sprzedaży akcji i kompensaty wzajemnych wierzytelności, na mocy której zbyła 21.168.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki za cenę 0,2285 PLN za jedną akcję i za łączną cenę 4.836.888 złotych. Wyksięgowanie akcji z rachunku inwestycyjnego sprzedającego nastąpiło w dniu 14.08.2014 roku.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski - Prezes Zarządu
wróć do listy raportów