Relacje inw

Zarząd

Jacek Bykowski - Prezes Zarządu

Pan Jacek Bykowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Produkcji SGH w Warszawie, uzyskując tytuł magistra ekonomii.
W latach 2000 - 2008 Pan Jacek Bykowski związany był z Grupa TP S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie wykonywał obowiązki Dyrektora alternatywnych kanałów sprzedaży, a następnie Dyrektora Departamentu Marketingu Operacyjnego. W latach 2010 - 2012 Pan Jacek Bykowski zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii ds. Strategii Sprzedaży w POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Jacek Bykowski zajmował w latach 2012 - 2014 stanowisko Dyrektora Zarządzającego NSTI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Pan Jacek Bykowski pełnił funkcję członka zarządu w MPAY S.A z siedzibą w Warszawie w okresie od grudnia 2014 do październik 2015 roku, a następnie w ATM S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od października 2015 do grudnia 2016.