Relacje inw

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza

3

Piotr Polanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Polanowski jest absolwentem University of London, Kings College London, BSc Business Management oraz Szkoły Głównej Handlowej, Magister Finansów i Bankowości. Pan Piotr Polanowski posługuje się biegle językiem angielski i francuskim.

Pan Piotr Polanowski od 2000 roku związany jest z doradztwem corporate finance i bankowością inwestycyjną, w tym Deloitte & Touche CE dział tax & legal due diligence, Trigon Capital AS, FinCo Group S.A., obecnie jako Partner i Wiceprezes Zarządu Synerga+ S.A.

Pan Piotr Polanowski posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) i jest obecnie Wiceprezesem Zarządu CFA Society Poland, a wcześniej Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Pan Piotr Polanowski występuje w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych i procesach sądowych w charakterze biegłego ds. analiz finansowych i wycen przedsiębiorstw.

Wykładowca w zakresie analiz finansowych, finansowania przedsiębiorstw i wycen.
 


 

6

Radosław Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Sosnowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (ob. Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu, studiów MBA organizowanych przez European University z Montreux w Szwajcarii, oraz programu stypendialnego ECESP‐USAID na Uniwersytecie Georgetown i Uniwersytecie Wisconsin w USA.

Z bankowością związany w latach 1992‐1999 (Bank Staropolski, NBP Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego). Audytem wewnętrznym zajmował się w latach 1999-2002 (Polcard, Elektrim).

Od 2001 członek Zarządów i Rad Nadzorczych spółek sektora DataCom (m.in. Elektrim Online), nowych technologii (CT Creative Team, Permobile, FreeTiVi, Medicontrol) oraz innych (Edukacja Polska, Free Construction). W latach 2005‐2009 Wiceprezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu eCard S.A. (notowanej od 2006 na GPW). Od 2005 roku specjalizuje się w doradztwie z zakresu finansów, technologii i telekomunikacji, a także organizacji i zarządzania.

 


 

5

Artur Gabor – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Faculty of Economics  University College of London oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zarządcze zdobywał w takich podmiotach jak: Warszawska Grupa Konsultingowa Sp.z o.o., Credit Lyonnais Investment Banking Group, General Electric Capital, IBM Polska Sp. z o.o. Oraz Gabor & Gabor.

W przeszłości lub obecnie członek następujących rad nadzorczych (poza Spółką): Energopol Katowice SA, Orbis SA, PKN Orlen SA, TimberOne SA, GE Capital Bank, GE Bank Mieszkaniowy SA., Getin Bank SA, Getin Holding SA, Energomontaż-Północ SA, Polmos Lublin SA oraz Sfinks SA.

 

 

 

 

 


 

2

Andrzej Basiak – Członek Rady Nadzorczej

Już na czwartym roku studiów na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, w 1993 roku, założył Agencję Reklamowo-Consultingową „LEW”, która w 2012 roku przekształciła się spółkę Grupa LEW S.A., której jest Prezesem Zarządu. W latach 1994-2000, równolegle z prowadzoną działalnością gospodarczą, pracował jako asystent na Wydziale Zarządzania prowadząc zajęcia z teorii zarządzania, rachunkowości oraz reklamy. Firma LEW od 1996 roku współpracuje z Operatorami telefonii komórkowej. Najpierw jako sieć Agencyjna Ery, a od 2003 roku jako Dystrybutor wszystkich pozostałych. W trakcie prowadzenia salonów z telefonami komórkowymi dla sieci ERA, firma LEW była nagradzana dwukrotnie na Konferencjach Operatora za jakość świadczonych usług i osiąganą wielkość sprzedaży. Grupa LEW w 2004 roku jako jedna z pierwszych na rynku rozpoczęła elektroniczną dystrybucję doładowań do telefonów komórkowych poprzez Terminale POS. Od 2008 roku firma jest jedną z największych firm w woj. śląskim pod względem przychodów oraz konsekwentnie realizuje plan budowy kompleksowego ekosystemu płatniczego poprzez rozwój sieci Dobrych Punktów i Dobrych Punktów Finansowych. Nowatorstwo oraz jakość świadczonych usług zaowocowały wyróżnieniami: Odkrycie Roku oraz Laur Konsumenta (2008 i 2009 r.), a także trzykrotnymi nagrodami Gazela Biznesu dla najdynamiczniej rozwijającej się firmy. W 2013 roku Grupa LEW stała się Krajową Instytucją Płatniczą oraz zakupiła większościowy pakiet w Spółce mPay S.A. jednocześnie wchodząc do branży FinTech, która wykorzystuje innowacyjne rozwiązania oraz oprogramowanie do oferowania usług finansowych. Do pasji Andrzeja Basiaka należą nowe technologie, fotografia oraz narciarstwo.

 


 

Andrzej Markiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Markiewicz urodzony w 1976 roku, posiada wykształcenie wyższe ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku marketing i zarządzanie. 
Współpracował z mCorporate Finance (d. BRE Corporate Finance) na stanowisku wicedyrektora, a następnie dyrektora (2006-2016). Od kwietnia 2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą jako niezależny bankier inwestycyjny.
Wcześniej był analitykiem m.in. w Krakowskim Domu Maklerskim, AmerLex oraz LG Petro Bank. Pracował również m.in. dla iSpark oraz Polkomtel S.A. 
Przez 5 lat pełnił funkcję członka rady nadzorczej Betacom SA oraz obecnie Stelmet SA.


 

Janusz Sobczyk – Członek Rady Nadzorczej

3

Pan Janusz Sobczyk ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, kierunek organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz na kierunku informatyka w zakresie informatyka stosowana, uzyskując tytuł inżyniera.
Pan Janusz Sobczyk doświadczenie zawodowe zdobywał na Politechnice Częstochowskiej jako pracownik naukowy w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania, następnie pracował w SZEWOS S.A. z siedzibą w Częstochowie na stanowisku Kierownika ds. Marketingu. Później Pan Janusz Sobczyk związany był z GROUPON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku Account Representative, a od marca 2014 roku związany jest z GRUPĄ LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie, zajmując najpierw stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, a następnie od maja 2018 roku pełniąc funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Usług Płatniczych.
Pan Janusz Sobczyk w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych następującej spółki prawa handlowego: GRUPA LEW S.A. z siedzibą w Częstochowie członek zarządu.