Relacje inw

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza

3

Paweł Nowodziński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego, profesor nadzwyczajny na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, obecnie zatrudniony na stanowisku V-ce Dyrektora Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem. Jest szczególnie zaangażowany w rozwój współpracy nauki z otoczeniem biznesu. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na interdyscyplinarnej problematyce dotyczącej strategii w kontekście permanentnej niepewności otoczenia zewnętrznego i nasilającej się konkurencji na rynkach.

W roku 2011 został powołany, przez Zarząd Województwa Śląskiego, na członka stałego Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Śląskiego. Aktywnie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, pełni funkcję koordynatora ds. współpracy z JST i otoczeniem biznesu z ramienia Politechniki Częstochowskiej, jest członkiem Rady Doradczej Przedstawicieli Biznesu Wydziału Zarządzania. W roku 2012 został odznaczony brązowym medalem „za długoletnią służbę” nadanym postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W latach 2012-1016 zasiadał w Radzie Nadzorczej Grupy LEW SA.

 


 

6

Radosław Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Sosnowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (ob. Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu, studiów MBA organizowanych przez European University z Montreux w Szwajcarii, oraz programu stypendialnego ECESP‐USAID na Uniwersytecie Georgetown i Uniwersytecie Wisconsin w USA.

Z bankowością związany w latach 1992‐1999 (Bank Staropolski, NBP Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego). Audytem wewnętrznym zajmował się w latach 1999-2002 (Polcard, Elektrim).

Od 2001 członek Zarządów i Rad Nadzorczych spółek sektora DataCom (m.in. Elektrim Online), nowych technologii (CT Creative Team, Permobile, FreeTiVi, Medicontrol) oraz innych (Edukacja Polska, Free Construction). W latach 2005‐2009 Wiceprezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu eCard S.A. (notowanej od 2006 na GPW). Od 2005 roku specjalizuje się w doradztwie z zakresu finansów, technologii i telekomunikacji, a także organizacji i zarządzania.

 


 

5

Artur Gabor – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Faculty of Economics  University College of London oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zarządcze zdobywał w takich podmiotach jak: Warszawska Grupa Konsultingowa Sp.z o.o., Credit Lyonnais Investment Banking Group, General Electric Capital, IBM Polska Sp. z o.o. Oraz Gabor & Gabor.

W przeszłości lub obecnie członek następujących rad nadzorczych (poza Spółką): Energopol Katowice SA, Orbis SA, PKN Orlen SA, TimberOne SA, GE Capital Bank, GE Bank Mieszkaniowy SA., Getin Bank SA, Getin Holding SA, Energomontaż-Północ SA, Polmos Lublin SA oraz Sfinks SA.

 

 

 

 

 


 

2

Andrzej Basiak – Członek Rady Nadzorczej

Już na czwartym roku studiów na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, w 1993 roku, założył Agencję Reklamowo-Consultingową „LEW”, która w 2012 roku przekształciła się spółkę Grupa LEW S.A., której jest Prezesem Zarządu. W latach 1994-2000, równolegle z prowadzoną działalnością gospodarczą, pracował jako asystent na Wydziale Zarządzania prowadząc zajęcia z teorii zarządzania, rachunkowości oraz reklamy. Firma LEW od 1996 roku współpracuje z Operatorami telefonii komórkowej. Najpierw jako sieć Agencyjna Ery, a od 2003 roku jako Dystrybutor wszystkich pozostałych. W trakcie prowadzenia salonów z telefonami komórkowymi dla sieci ERA, firma LEW była nagradzana dwukrotnie na Konferencjach Operatora za jakość świadczonych usług i osiąganą wielkość sprzedaży. Grupa LEW w 2004 roku jako jedna z pierwszych na rynku rozpoczęła elektroniczną dystrybucję doładowań do telefonów komórkowych poprzez Terminale POS. Od 2008 roku firma jest jedną z największych firm w woj. śląskim pod względem przychodów oraz konsekwentnie realizuje plan budowy kompleksowego ekosystemu płatniczego poprzez rozwój sieci Dobrych Punktów i Dobrych Punktów Finansowych. Nowatorstwo oraz jakość świadczonych usług zaowocowały wyróżnieniami: Odkrycie Roku oraz Laur Konsumenta (2008 i 2009 r.), a także trzykrotnymi nagrodami Gazela Biznesu dla najdynamiczniej rozwijającej się firmy. W 2013 roku Grupa LEW stała się Krajową Instytucją Płatniczą oraz zakupiła większościowy pakiet w Spółce mPay S.A. jednocześnie wchodząc do branży FinTech, która wykorzystuje innowacyjne rozwiązania oraz oprogramowanie do oferowania usług finansowych. Do pasji Andrzeja Basiaka należą nowe technologie, fotografia oraz narciarstwo.

 


 

Andrzej Markiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Markiewicz urodzony w 1976 roku, posiada wykształcenie wyższe ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku marketing i zarządzanie. 
Współpracował z mCorporate Finance (d. BRE Corporate Finance) na stanowisku wicedyrektora, a następnie dyrektora (2006-2016). Od kwietnia 2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą jako niezależny bankier inwestycyjny.
Wcześniej był analitykiem m.in. w Krakowskim Domu Maklerskim, AmerLex oraz LG Petro Bank. Pracował również m.in. dla iSpark oraz Polkomtel S.A. 
Przez 5 lat pełnił funkcję członka rady nadzorczej Betacom SA oraz obecnie Stelmet SA.