Relacje inw

Kalendarium

15 sierpień 2016

Publikacja raportu za II kwartał 2016r

30 wrzesień 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 września 2016 r.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 września 2016 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a

14 listopad 2016

Publikacja raportu za III kwartał 2016r