Zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Emitenta

Zarząd mPay S.A. z siedzibą Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż Miejska Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „Zamawiający”) dokonała wyboru złożonej przez Emitenta oferty z dnia 07 grudnia 2018 roku. Oferta Emitenta została wybrana w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego procedury zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Złożona przez Emitenta oferta dotyczyła wykonania usługi polegającej na pobieraniu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Krakowie z wykorzystaniem telefonu komórkowego.

Wartość netto złożonej przez Emitenta oferty wynosi 1.3% od wpływów do Zamawiającego, to jest od części kwoty wpłaconej i zaksięgowanej na rachunku bankowym Zamawiającego uzyskanej w danym miesiącu z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania wniesionych za pomocą telefonu komórkowego.

Termin realizacji przedmiotu umowy został określony na okres od dnia 2 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Pozostałe warunki przedstawionego przez Zamawiającego wzoru Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

O podpisaniu umowy Emitent poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym.

Podziel się ze znajomymi