Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą – Stein Capital Advisors sp. z o.o.

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 01 października 2015 roku Emitent zawarł umowę o świadczenie usług autoryzowanego doradcy ze spółką działającą pod firmą Stein Capital Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa ma na celu przeprowadzenie oferty prywatnej, dematerializację i wprowadzenie przedmiotowych Akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Podziel się ze znajomymi