Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA

Zarząd mPAY SA („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku („ZWZ”) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% głosów na tym ZWZ była – GRUPA LEW SA, która posiadała na ZWZ 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji Spółki, dających 44.458.010 (czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) głosów na tym ZWZ i odpowiadało 91,10 % ogólnej liczby głosów w Spółce, co odpowiadało 100% liczby głosów obecnych na WZA.

podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Podziel się ze znajomymi