Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.12.2015r.

Zarząd mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej informacji wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki, które odbyło się w dniu 30.12.2015 r.:
1. Grupa „LEW” S.A. – posiadający 42 308 000 szt. akcji i 42 308 000 głosów ogółem , co stanowiło 42 308 000 głosów na WZA i 94,43% w głosach na NWZA

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca Emitenta:

Maciej Orzechowski

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej informacji wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki, które odbyło się w dniu 30.12.2015 r.:
1. Grupa „LEW” S.A. – posiadający 42 308 000 szt. akcji i 42 308 000 głosów ogółem , co stanowiło 42 308 000 głosów na WZA i 94,43% w głosach na NWZA
Podziel się ze znajomymi