Raport bieżący 2/2020 Wstępne szacunkowe dane finansowe za 2019 rok

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 2019 rok.

Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego Spółki za 2019 rok, który będzie znany po zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi