Warszawa zmienia zasady kupowania biletów

Od 2 kwietnia Warszawski Transport Publiczny zmienia zasady kupowania biletów przez aplikacje mobilne.

Do tej pory bilet, kupowany za pośrednictwem aplikacji był od razu skasowany, po zmianie aby bilet był ważny trzeba będzie go skasować po wejściu do pojazdu lub przed przekroczeniem linii bramek w metrze. W aplikacjach będzie można kupić, od razu kilka biletów i to różnego rodzaju. Będzie to można zrobić w dowolnym momencie, bo bilety nie będą aktywne i czas ich ważności nie będzie płynął od chwili zakupu.

Skasuj kodem

UWAGA!
Po aktywacji funkcji skanuj kod macie tylko 10 sekund na zeskanowanie QR Kodu, po tym czasie funkcja zostanie zablokowana na 5 minut.

Skasowanie biletu z aplikacji to będzie zeskanowanie kodu QR. W górnej części pojazdu, naprzeciwko drzwi wejściowych, będą umieszczone naklejki z kodem QR przypisanym do konkretnego pojazdu. W metrze kody będą umieszczone przed bramkami biletowymi oraz przy windach – czyli tam, gdzie przekraczamy strefę biletową.

Kody będzie można swobodnie zeskanować, nawet z odległości 2-3 metrów. Tę czynność będzie należało wykonać od razu po wejściu do autobusu, pociągu lub tramwaju, a w przypadku przejazdu metrem – przed przekroczeniem linii bramek lub wejściem do windy.

Pasażerowie korzystający z oferty Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD na podstawie biletów dobowych, 3-dniowych i weekendowych lub w okresie wprowadzonego honorowania biletów ZTM w pociągach tych przewoźników, np. w przypadku awarii czy remontów, po kupnie biletu w aplikacji także będą musieli zeskanować kod QR umieszczony w pobliżu drzwi wejściowych. Kody Pasażerowie korzystający z oferty Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD na podstawie biletów dobowych, 3-dniowych i weekendowych lub w okresie wprowadzonego honorowania biletów ZTM w pociągach tych przewoźników, np. w przypadku awarii czy remontów, po kupnie biletu w aplikacji także będą musieli zeskanować kod QR umieszczony w pobliżu drzwi wejściowych.

 


Kolejny bilet z pakietu

Przez minutę po skasowaniu biletu na ekranie aplikacji będzie się na czerwono wyświetlał licznik upływającego czasu, a na trzy minuty przed końcem ważności biletu zostaniecie o tym fakcie powiadomieni przez aplikację. Jeśli nie kończycie podróży przed końcem ważności biletu to można wtedy dokupić drugi bilet lub wykorzystać bilet kupiony wcześniej, który automatycznie się aktywuje po zakończeniu ważności pierwszego biletu. Skorzystanie z funkcji przedłużenia biletu oznacza, że nie będzie trzeba skanować kodu w celu aktywacji nowego biletu. Ta funkcjonalność będzie bardzo przydatna w szczególności przy przejazdach liniami metra. Sama kontrola biletów będzie przebiegać bardzo prosto, wystarczy pokazać kontrolerowi skasowany bilet na urządzeniu mobilnym, a urządzenie kontrolerskie odczyta kod QR.

 

Najczęstsze pytania

Gdzie będą umieszczone kody w autobusach, tramwajach, pociągach SKM, KM i WKD?

Kody będą umieszczone na naklejkach na przeciwko drzwi, w górnej części pojazdu. W pociągach będzie podobnie – naklejki będą w widocznym miejscu w pobliżu drzwi, najczęściej naprzeciwko wejścia.

Gdzie będą umieszczone kody w metrze?

Kody będą umieszczone przed bramkami biletowymi oraz przy windach – czyli tam, gdzie przekraczamy strefę biletową. Bramkę można otworzyć za pomocą QR kodu z aplikacji.

Jak rozpoznam, że ta naklejka to właśnie kod do biletu?

Na każdej naklejce z kodem znajdzie się napis „skasuj bilet z aplikacji”. Każdy kod będzie przypisany do danego pojazdu czyli będzie podany jego numer taborowy. W przypadku metra będzie natomiast numer stacji metra.

Z jakiej odległości mogę zeskanować kod?

Kod można swobodnie zeskanować przy drzwiach wchodząc do pojazdu. Nie ma  konieczności podchodzenia do kodu  aby go skanować np. z odległości 20 cm, można to wykonać z odległości 2-3 metrów.

W którym momencie muszę aktywować bilet?

Zgodnie z Regulaminem przewozu „Pasażer (…) w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu lub wchodząc do strefy biletowej metra jest obowiązany skasować/aktywować bilet”. Czyli natychmiast po wejściu do autobusu, tramwaju, pociągu należy aktywować bilet poprzez zeskanowanie kodu, natomiast w przypadku metra przed czynność tę należy wykonać przed przekroczeniem linii bramek lub wejściem do windy/wyjściem z windy na peron w zależności, w którym miejscu zaczyna się strefa biletowa.

A co jeśli w autobusie będzie tłok?

Naklejka z kodem umieszczona będzie w widocznym miejscu, w górnej części pojazdu w taki sposób aby umożliwić jej skanowanie bez zbędnych kłopotów nawet w zatłoczonym pojeździe.

A co będzie, jeśli naklejka będzie zniszczona? Czy zapłacę karę za jazdę bez ważnego biletu?

Oczywiście zawsze może dojść do sytuacji, w której zostanie naklejka zostanie zniszczona, zdewastowana, dlatego też naklejki w pojazdach będą umieszczone w górnej jego części żeby z jednej strony zapewnić dobry do nich dostęp a z drugiej strony zabezpieczyć przed niepowołanym działaniem osób trzecich. Do tego należy zaznaczyć, że w pojeździe i na stacji metra nie będzie tylko jednej naklejki – podobnie jak to jest z kasownikami. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera uszkodzenia naklejki, sytuacja będzie wyglądała analogicznie tak jak w przypadku awarii kasownika.

Skąd kontroler będzie wiedział, że aktywowałem bilet zanim rozpoczął sprawdzanie biletów?

Na ekranie biletu po dokonaniu jego aktywacji przez okres 1 minuty na czerwono będzie wyświetlany licznik od momentu aktywowania biletu, z widoczną datą i godziną aktywacji.

Czy konieczne będzie wpisywanie numeru linii dla biletów jednorazowych przesiadkowych?

Nie będzie już wymogu wpisywania numeru linii, który w razie konieczności zostanie ustalony po numerze taborowym

Czy mogę skasować więcej biletów niż jeden?

Tak, można skasować za jednym razem większą liczbę biletów.

Czy mogę dokupić bilet w czasie jazdy, gdy skończy mi się ważność tego który aktualnie mam? Czy mogę w takiej sytuacji aktywować kodem kolejny?

Tak, w czasie trwania ważność jednego biletu można dokupić drugi bilet, który po wyborze „przedłuż ważność biletu” automatycznie się aktywuje po zakończeniu ważności pierwszego biletu. W aplikacjach przewidziana została funkcjonalność, która na 3 minuty przed zakończeniem ważności biletu powiadomi użytkownika o zbliżającym się końcu jego ważności. Korzystając z funkcji przedłużenia biletu nie będzie konieczności skanowania kodu w celu aktywacji nowego biletu. Funkcjonalność będzie bardzo przydatna szczególnie w metrze, w którego wagonach nie ma kasowników.

Jeśli korzystam z oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD gdzie będzie naklejka z kodem?

Naklejki zostaną zamieszczone w pociągach w pobliżu drzwi. Przypominamy, że z pociągów KM i WKD można korzystać na podstawie biletów od dobowego wzwyż czyli w przypadku biletów kupowanych w aplikacji z biletów dobowych, 3-dniowych i weekendowych.

Czy w przypadku wprowadzenia wzajemnego honorowania biletów kolejowych i ZTM np. z powodu awarii, czy będę mógł korzystać także z biletów z aplikacji?

W przypadku ustalenia,  iż w ramach wzajemnego honorowania wszystkie bilety z taryfy przewozowej ZTM obowiązują również w pociągach KM czy WKD, będzie również możliwość korzystania z biletów zakupionych w aplikacjach.

Ile mogę kupić biletów?

Nie ma ograniczenia w liczbie kupowanych biletów, można kupić bilety na zapas, gdyż są one nieaktywne.

Czy muszą to być bilety tego samego rodzaju czy różne?

Można kupić bilety różnego typu.

Jak wygląda zakup biletów w liniach Lxx („eLkach”)?

Naklejki w pojazdach obsługujących linie Lxx („eLki”) zostaną umieszczone w pobliżu drzwi, tak jak w pozostałych pojazdach WTP. Przypominamy, że z linii Lxx można korzystać na podstawie biletów od dobowego wzwyż czyli w przypadku biletów kupowanych w aplikacji z biletów: dobowych, 3-dniowych i weekendowych.

Kiedy należy kupić bilet?

Bilet należy kupić przed rozpoczęciem podróży. Procesy: zakupu i aktywacji biletu został rozdzielone. Bilet kupuje się przed podróżą, o każdej porze dnia i nocy, w dowolnym i wygodnym dla Pasażera miejscu.

na podstawie materiałów WTP

Podziel się ze znajomymi