Ubezpieczenia samochodowe – historia, rodzaje

Historia ubezpieczeń samochodowych sięga początku XX wieku. Pierwsze ubezpieczenie samochodu zostało sprzedane w Wielkiej Brytanii w 1904 roku. Wkrótce potem, w 1908 roku, w USA zostało wprowadzone obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla kierowców.

Historia – ubezpieczenia samochodowe

W kolejnych latach ubezpieczenia samochodowe stały się coraz bardziej popularne, w miarę jak liczba samochodów na drogach rosła. W latach 50. i 60. XX wieku ubezpieczenia samochodowe zaczęły być oferowane przez wiele firm ubezpieczeniowych, a w 1973 roku powstał pierwszy w Europie zintegrowany system ubezpieczeń samochodowych, czyli „Grüne Karte” (zielona karta), który ułatwiał rozliczanie szkód między krajami.

Od tamtego czasu ubezpieczenia samochodowe stały się powszechnym standardem na całym świecie, a w wielu krajach obowiązkowe. Ubezpieczenia samochodowe chronią kierowców przed ryzykiem poniesienia kosztów w przypadku wypadku, kradzieży lub uszkodzenia samochodu, a także chronią innych użytkowników dróg przed skutkami wypadków, za które odpowiadają kierowcy.

Rodzaje – ubezpieczenia samochodowe

Istnieją różne rodzaje ubezpieczeń samochodowych, a ich wybór zależy od potrzeb i oczekiwań właściciela samochodu. Oto niektóre z najczęściej spotykanych rodzajów ubezpieczeń samochodowych:

ubezpieczenia samochodowe

(fot. pixabay.com)

 1. Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) – jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich właścicieli samochodów. Chroni ono kierowcę przed kosztami związanymi z pokryciem szkód wyrządzonych innym użytkownikom dróg. Ubezpieczenie OC obejmuje zarówno szkody materialne, jak i osobowe.
 2. Ubezpieczenie AC (autocasco) – jest to dobrowolne ubezpieczenie samochodu, które chroni przed kosztami związanymi z naprawą lub wymianą samochodu w przypadku wypadku, kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie AC jest zwykle wybierane przez właścicieli nowych lub wartościowych samochodów.
 3. Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) – jest to ubezpieczenie, które chroni kierowcę i pasażerów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, w tym kosztami leczenia i rehabilitacji.
 4. Ubezpieczenie Assistance – jest to ubezpieczenie, które zapewnia pomoc drogową i techniczną w przypadku awarii lub wypadku. W ramach ubezpieczenia Assistance można uzyskać pomoc w postaci holowania samochodu, transportu zastępczego, noclegu, itp.
 5. Ubezpieczenie OC+AC – jest to kombinacja ubezpieczenia OC i AC. Chroni ono przed kosztami związanymi z pokryciem szkód wyrządzonych innym użytkownikom dróg oraz kosztami związanymi z naprawą lub wymianą samochodu w przypadku wypadku, kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych.
 6. Ubezpieczenie Gap – jest to ubezpieczenie, które chroni właścicieli samochodów przed ryzykiem utraty wartości samochodu w przypadku kradzieży lub wypadku. Ubezpieczenie Gap wypłaca różnicę między wartością samochodu a sumą ubezpieczenia, co pomaga w pokryciu kosztów zakupu nowego samochodu.

 

Kiedy ubezpieczenie nie zostanie nam wypłacone (przykłady) – ubezpieczenia samochodowe

ubezpieczenia samochodowe

(fot. pixabay.com)

 1. Niezgodność z warunkami polisy – ubezpieczenie samochodowe obejmuje różne rodzaje ochrony, jednak nie wszystkie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem. Jeśli szkoda nie jest objęta ochroną polisy, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 2. Brak ważności ubezpieczenia – jeśli właściciel samochodu nie płacił składek lub polisa wygasła, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 3. Zaniedbania lub nieprzestrzeganie przepisów drogowych – jeśli kierowca był pijany, prowadził z nadmierną prędkością lub nie przestrzegał innych przepisów drogowych, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 4. Brak ważnego prawa jazdy – jeśli kierowca nie posiadał ważnego prawa jazdy, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 5. Brak współpracy z ubezpieczycielem – jeśli kierowca lub właściciel samochodu nie współpracuje z ubezpieczycielem w procesie dochodzenia roszczeń, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 6. Celowe wyrządzenie szkody – jeśli kierowca lub właściciel samochodu celowo wyrządził szkodę, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 7. Inne przyczyny – ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z powodu innych przyczyn, takich jak błędy w dokumentacji, oszustwa lub niewystarczające dowody.
Podziel się ze znajomymi