Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 30.06.2016 r.

Zarząd Spółki MPAY S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPAY S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2016 r.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Do uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi