Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 30.12.2015r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbyło się w dniu 30.12.2015r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Załączniki

Podziel się ze znajomymi