Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 roku.
Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu

Załączniki

Podziel się ze znajomymi