Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 maja 2018 roku na godzinę 12:00.
Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

akcje

Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu

Załączniki

Podziel się ze znajomymi