Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2017 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku na godzinę 12.00.
Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji (w tym podział akcji na poszczególne rodzaje i liczbę głosów z akcji poszczególnych rodzajów):

akcje1

Załączniki

Podziel się ze znajomymi