Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 maja 2019 roku

Zarząd spółki pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1/421, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708 (dalej „Spółka”) zamieszcza projekty uchwał dotyczące porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 12.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1/421.

Prezes Zarządu,

Krzysztof Hejduk

Załączniki

Podziel się ze znajomymi