Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M

Zarząd mPay S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie §3 ust. 2 pkt. 5a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” informuje, iż w dniu 22.12.2015 r. otrzymała postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta.
Kapitał zakładowy mPay Spółka Akcyjna wynosi 7.320.000 i dzieli się na: 48.800.000

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 48.800.000

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi