Raport Roczny mPay S.A. za 2020 rok

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy roczny za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Raport okresowy roczny za rok 2020 mPay-NewConnect
Załącznik 1_Pismo Zarządu do akcjonariuszy 2020
Załącznik 2_Informacja dodatkowa MPAY S.A. 2020
Załącznik 2_Sprawozdanie finansowe MPAY S.A. 2020
Załacznik 3_mPay_Sprawozdanie z działalności spółki_2020r
Załącznik 4_Oświadczenie Zarządu 1
Załacznik 4_Oświadczenie Zarządu 2 audytor
Załącznik 5_Sprawozdanie z badania MPAY SA za 2020r. .BES
mPay – Prezentacja 2020

 

Podziel się ze znajomymi