Raport Roczny mPay S.A. za 2019 rok

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy roczny za rok obrotowy 2019 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Informacjadodatkowa2019MPAY

List Zarządu mPay SA do Akcjonariuszy

mPay_Sprawozdanie z działalności spółki_2019

oświadczenia

Raport – badania z użytkownikami – mPay

raport roczny mpay 2019

Sprawozdanie z badania MPAY za 2019r. .BES

Podziel się ze znajomymi