Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

Zarząd spółki pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2020 roku.
PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

Podziel się ze znajomymi