Raport EBI 24/2021 Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2021 roku wraz z prezentacją.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Daniel Ścigała – Wiceprezes Zarządu

mpay-sa-raport-3q2021

mpay-wyniki-3q2021

Podziel się ze znajomymi