Raport bieżący nr ESPI 13/2021 Decyzja KNF w sprawie rozszerzenia zakresu usług płatniczych świadczonych przez MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, niniejszym informuje, iż w dniu 12 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego _”KNF”_ przychylając się do wniosku Spółki, jednogłośnie zmieniła wydane przez KNF zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług płatniczych o usługę przekazu pieniężnego, usługę inicjowania transakcji płatniczej _PIS_ oraz usługę dostępu do informacji o rachunku _AIS_.

Podziel się ze znajomymi