Raport bieżący ESPI 8/2023 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.01.2023r

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-31.01.2023r.
Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 31.01.2023r. wynosiła 1,176 mln i była większa od liczby kont użytkowników na koniec grudnia 2022 o 27 tys.
Liczba kont użytkowników na dzień 31.01.2022r. wynosiła 750,3 tys., co oznacza dynamikę wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 156,74%.

Podziel się ze znajomymi