Raport bieżący ESPI 52/2021 Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umowy z Dark Pool One oraz Rafałem Zaorskim MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka” lub „mPay”_ niniejszym informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólne przedsięwzięcie gospodarcze z Dark Pool One oraz Panem Rafałem Zaorskim _”Umowa”_, o której mPay informował w raporcie bieżącym nr 50/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.
Postanowienia Umowy wdrażane będą w życie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=190907&title=Zgoda+Rady+Nadzorczej+Sp%C3%B3%C5%82ki+na+zawarcie+umowy+z+Dark+Pool+One+oraz+Rafa%C5%82em+Zaorskim

Podziel się ze znajomymi