Raport bieżący ESPI 50/2022 Rozwiązanie umowy ze spółką Dark Pool One oraz Rafałem Zaorskim

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje o rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy o wspólne przedsięwzięcie gospodarcze zawartej w dniu 18 listopada 2021 r. ze spółka Dark Pool One SA z siedzibą w Warszawie, KRS: 907341 oraz Panem Rafałem Zaorskim.

O zawarciu umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 50/2021.

Podziel się ze znajomymi