Raport bieżący ESPI 50/2021 mPay zawarł umowę z Dark Pool One oraz Rafałem Zaorskim MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka” lub „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka zawarła w dniu 18 listopada 2021r. _a w dniu dzisiejszym otrzymała podpisany przez drugą Stronę egzemplarz_ umowę o wspólne przedsięwzięcie gospodarcze ze spółką Dark Pool One Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pańska 98/104, 00-837 Warszawa, NIP: 5272962589, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907341 _”Dark Pool One”_ oraz Panem Rafałem Zaorskim _”Umowa”_ stanowiącą, że:

1. mPay, Dark Pool One oraz Pan Rafał Zaorski _”Strony”_ zobowiązują się do podjęcia prac nad projektem wprowadzenia Stablecoin oraz zakładki – portfela walut krypto – do usług świadczonych przez Spółkę w ramach aplikacji mPay _”Projekt”_;
2. Celem Projektu jest umożliwienie użytkownikom aplikacji mPay zakupienia Stablecoin, ich transferu na konta i portfele niezależne od aplikacji mPay oraz możliwość płatności za bilety i inne opłaty w jakich pośrednictwo płatności oferuje aplikacja mPay;
3. Intencją Stron jest rozszerzenie w przyszłości Projektu o możliwość przechowywania w aplikacji mPay kryptowalut innych niż Stablecoin, zakupionych przez użytkowników;
4. Spółka zobowiązuje się do aktywnego działania w zakresie wdrożenia Projektu w aplikacji mPay, w szczególności poprzez współpracę z inwestorami;

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym otrzymania zgody Rady Nadzorczej mPay, którą Spółka ma zamiar uzyskać w ciągu 14 dni od podpisania Umowy.

Postanowienia Umowy wdrażane będą w życie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=190827&title=mPay+zawar%C5%82+umow%C4%99+z+Dark+Pool+One+oraz+Rafa%C5%82em+Zaorskim

Podziel się ze znajomymi