Raport bieżący ESPI 49/2022 Rozwiązanie umowy ze spółką Dziki Trener sp. z o.o.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje o rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 11 grudnia 2021 r. ze spółka Dziki Trener sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 722082.

O zawarciu umowy inwestycyjnej Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2021.

Podziel się ze znajomymi