Raport Bieżący ESPI 48/2021 Decyzja KNF w sprawie zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego nabycia akcji przez „mPay” S.A. MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”mPay”, „Spółka”_, niniejszym informuje, iż w dniu 05 listopada 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego _”KNF”_ doręczyła Spółce decyzję z dnia 4 listopada 2021 roku w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu, co do planowanego bezpośredniego nabycia przez Spółkę akcji imiennych spółki „Dom Maklerski Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie _”Decyzja”_.
Zarząd mPay przeanalizuje uzasadnienie Decyzji oraz rozważy odwołanie się od tej Decyzji, o czym poinformuje w raporcie bieżącym.
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=189919&title=Decyzja+KNF+w+sprawie+zg%C5%82oszenia+sprzeciwu+co+do+planowanego+nabycia+akcji+przez+%E2%80%9EmPay%E2%80%9D+S.A.

Podziel się ze znajomymi