Raport Bieżący ESPI 47/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.10.2021r. MPAY S.A.

Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-31.10.2021r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.10.2021r. wynosiła 649,4 tys. Liczba użytkowników na dzień 31.10.2020r. wynosiła 433,9 tys., co oznacza 49,7 % wzrost liczby użytkowników w ujęciu rocznym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=187341&title=Liczba+u%C5%BCytkownik%C3%B3w+aplikacji+mPay+na+dzie%C5%84+31.10.2021r.

Podziel się ze znajomymi