Raport bieżący ESPI 46/2022 Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, KRS 0000172708 _”Spółka”_, niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 r. drogą elektroniczną wpłynęły do Spółki zawiadomienia od Grupa „LEW” SA z siedzibą w Częstochowie _”Grupa LEW”_, Beaty Santura, Andrzeja Basiaka, Barbary Basiak oraz Jana Basiaka w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, informujących o zawarciu w dniu 21 grudnia 2022 r. w Warszawie pomiędzy akcjonariuszami Spółki – Grupa LEW, Beata Santura, Andrzej Basiak, Barbara Basiak i Jan Basiak – porozumienia dotyczącego prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki.

Nadesłane zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_Andrzej_Basiak_porozumienie

Zawiadomienie_Barbara_Basiak_porozumienie

Zawiadomienie_Beata_Santura_porozumienie

Zawiadomienie_Jan_Basiak_porozumienie

Zawiadomienie_Grupa_Lew_porozumienie

 

Podziel się ze znajomymi