Raport bieżący ESPI 45/2022 mPay uzgodnił warunki umowy przedwstępnej z GPW i GPW Private Market

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 21 grudnia 2022 r. uzgodniła ze spółką GPW Private Market SA z siedzibą w Warszawie _KRS: 923452_ oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie _KRS: 82312_ _”GPW”_ warunki umowy przedwstępnej w przedmiocie świadczenia usług przez mPay jako operatora płatności użytkowników Platformy Private Market, w szczególności poprzez prowadzenie dla nich rachunków płatniczych oraz wykonywanie transakcji płatniczych oraz identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów Platformy Private Market.
Strony uzgodniły, że zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 r.

Podziel się ze znajomymi