RAPORT BIEŻĄCY ESPI 44/2022 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.11.2022r.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-30.11.2022r.

Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 30.11.2022r. wynosiła 1,121 mln i była większa od liczby kont użytkowników na koniec października 2022 r. o 26 tys.

Liczba kont użytkowników na dzień 30.11.2021r. wynosiła 667,5 tys., co oznacza dynamikę wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 167,94%.

Podziel się ze znajomymi