Raport bieżący ESPI 43/2022 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.10.2022r. MPAY S.A.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-31.10.2022r.

Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 31.10.2022r. wynosiła 1,095 mln i była większa od liczby kont użytkowników na koniec września 2022 o 36 tys.

Liczba kont użytkowników na dzień 31.10.2021r. wynosiła 649,4 tys., co oznacza dynamikę wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 168,62%

Podziel się ze znajomymi