Raport bieżący ESPI 41/2022 Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności mPay MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 24 października 2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych, mających na celu wsparcie dalszego rozwoju działalności Spółki.
W ocenie Zarządu Spółki obecnie na rynku istnieje potencjał do istotnego rozwoju w obszarze płatności mobilnych poprzez realizację nowych projektów, co wymaga pozyskania odpowiednich środków finansowych.
Podczas powyższego przeglądu poddane analizie zostaną różne opcje strategiczne dla Spółki, w tym w szczególności: pozyskanie inwestora, przeprowadzenie emisji nowych akcji Spółki lub partnerstwo strategiczne dla Spółki. Przegląd ten ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji strategii długoterminowego rozwoju i jego podstawowej działalności.

Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd Spółki nie zostały jeszcze dotychczas podjęte. Zarząd Emitenta będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podziel się ze znajomymi