Raport bieżący ESPI 4/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 28 stycznia 2022 roku.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_, przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 28 stycznia 2022 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
– Grupa Lew Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Brzeźnicka 46 B, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425958, posiadająca 39.363.442 akcji zwykłych, które dają prawo do 39.363.442 głosów, co stanowi 58,40% ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Głosy przysługujące Grupie Lew stanowiły 100% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 stycznia 2022 r.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=193181&title=Wykaz+akcjonariuszy+posiadaj%C4%85cych+co+najmniej+5%25+liczby+g%C5%82os%C3%B3w+na+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+mPay+S.A.+w+dniu+28+stycznia+2022+roku.

Podziel się ze znajomymi