Raport bieżący ESPI 39/2021 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.06.2021r. MPAY S.A.

Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01– 30.06.2021r. Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 30.06.2021r. wynosiła 548,8 tys. Liczba użytkowników na dzień 30.06.2020r. wynosiła 333 tys., co oznacza 64,80 % wzrost liczby użytkowników w ujęciu rocznym.

Podziel się ze znajomymi