Raport bieżący ESPI 38/2022 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 30.09.2022r. MPAY S.A.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01 -30.09.2022r.

Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 30.09.2022r. wynosiła 1,059 mln i była większa od liczby kont użytkowników na koniec sierpnia 2022r. o 34 tys.

Liczba kont użytkowników na dzień 30.09.2021r. wynosiła 624,9 tys., co oznacza dynamikę wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 169,47%.

Podziel się ze znajomymi