Raport bieżący ESPI 36/2022 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.08.2022r. MPAY S.A.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01 -31.08.2022r.

Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 31.08.2022r. wynosiła 1,025 mln i była większa od liczby kont użytkowników na koniec lipca 2022 o 46,6 tys. Spółka odnotowała w miesiącu sierpniu bieżącego roku największy miesięczny przyrosty kont klientów
od początku działalności.

Liczba kont użytkowników na dzień 31.08.2021r. wynosiła 603,6 tys., co oznacza dynamikę wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 169,81%.

Podziel się ze znajomymi