Raport bieżący ESPI 34/2022 Milion użytkowników aplikacji mPay!

Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba użytkowników, którzy zainstalowali aplikację mPay przekroczyła 1 milion.
Tylko w ciągu ostatniego roku aplikację mPay zainstalowało 413,3 tys. użytkowników co oznacza dynamikę wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym na poziomie 170,18%. Było to następstwem m.in. zintensyfikowanych działań reklamowych i marketingowych Spółki jak również rozwojem aplikacji poprzez wdrożenie nowych produktów i udoskonalanie już istniejących, a także zwiększaniem zasięgu terytorialnego usług dostępnych w aplikacji.

Zarząd Spółki zakłada dalszy dynamiczny wzrost liczby użytkowników, o czym Spółka będzie informować w raportach bieżących.

Podziel się ze znajomymi