Raport bieżący ESPI 2/2023 Liczba użytkowników aplikacji mPay na dzień 31.12.2022r.

Zarząd Spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat działalności handlowej Spółki w okresie 01-31.12.2022r.

Według danych pochodzących z systemu informatycznego, liczba kont użytkowników aplikacji „MPAY” na dzień 31.12.2022r. wynosiła 1,149 mln i była większa od liczby kont użytkowników na koniec listopada 2022 o 28 tys.
Liczba kont użytkowników na dzień 31.12.2021r. wynosiła 714,7 tys., co oznacza dynamikę wzrostu liczby użytkowników w ujęciu rocznym w wysokości 160,86%.

Podziel się ze znajomymi