Raport bieżący ESPI 18/2022 Otrzymanie decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego MPAY S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 48/2021 z dnia 05 listopada 2021 roku, nr 49/2021 z dnia 19 listopada 2021 roku, nr 55/2021 z dnia 01 grudnia 2021 roku, nr 64/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku oraz nr 2/2022 z dnia 05 stycznia 2022 roku, Zarząd spółki „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, niniejszym informuje, iż w dniu 03 czerwca 2022 roku otrzymał informację o decyzji z dnia 27 maja 2022 roku, na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego _”KNF”_ orzekła o umorzeniu postępowania odwoławczego wszczętego na wniosek Spółki z dnia 19 listopada 2021 roku _”Decyzja”_.

KNF uzasadniła Decyzję utratą interesu prawnego przez Spółkę w trakcie postępowania odwoławczego, w związku z odstąpieniem przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie od warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji spółki Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie _”Dom Maklerski”_ zawartej w dniu 29 stycznia 2021 roku, na podstawie której Spółka miała przejąć kontrolę nad Domem Maklerskim.

Podziel się ze znajomymi