Raport bieżący ESPI 16/2023 mPay podpisał umowę z Planet Pay w zakresie wydawania kart debetowych dla użytkowników mPay

Data publikacji 01.03.2023

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 28 lutego 2023 r. podpisała umowę o współpracy ze spółką Planet Pay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427567, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6793083313 _”PLANET PAY”_, dotyczącą wydawania kart debetowych dla użytkowników aplikacji mPay.

Umowa o współpracy stanowi wyraz intencji stron do długoterminowej współpracy w zakresie wydawania i obsługi kart płatniczych dla użytkowników aplikacji zwanej w Umowie Przedsięwzięciem. Należyta realizacja Przedsięwzięcia wymaga podjęcia określonych działań przygotowawczych przez Strony, w szczególności dokonania poprawnej i przetestowanej integracji systemów teleinformatycznych oraz uzyskania przez mPay w formie co-brand BIN w Organizacji Płatniczej VISA oraz integracji IT Card z Systemem mPay
Wydane karty płatnicze będą ściśle zintegrowane z systemami mPay, co umożliwi użytkownikom korzystanie z pieniędzy zgromadzonych w ramach salda konta mPay również poza ekosystem aplikacji mobilnej. Intencją stron jest również, by karty te były wielowalutowe i umożliwiały użytkownikom płacenie za produkty i usługi zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Usługi te będą świadczone na rzecz użytkowników końcowych, w oparciu o zezwolenie działania w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej i w oparciu o należące do mPay innowacyjne technologie płatnicze.
Intencją stron jest, aby usługa została uruchomiona produkcyjnie nie później niż 23 czerwca 2023 roku.
mPay tym samym potwierdza obraną przez siebie strategię FinTech, podpartą stopniowym poszerzaniem palety usług i produktów możliwych do kupienia z wykorzystaniem autorskich technologii płatniczych mPay w Polsce, jak i poza jej granicami.

Podziel się ze znajomymi