Raport bieżący ESPI 15/2023 Powołanie i odwołanie osób nadzorujących MPAY S.A.

Data publikacji 28.02.2023

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka” lub „Emitent”_ informuje, że w dniu 28 lutego 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta:

1. powołało w skad Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Hołubowskiego,
2. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Dudzińskiego.

Dodatkowe informacje o nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Łukasz Holubowski_życiorys

Podziel się ze znajomymi