Raport bieżący EBI 8/2022 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na New Connect mPay Spółka Akcyjna

W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd spółki „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”) w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie, wynikającym z Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, tj. informacji o odwołaniu i powołaniu osób nadzorujących powołanych w dniu 30 czerwca 2022 roku członków Rady Nadzorczej Spółki.

Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca
w przyszłości.

Zarząd Spółki pragnie jednak zwrócić uwagę, że informacje o zmianie osób nadzorujących były znane akcjonariuszom, ponieważ opublikowane zostały w dniu 30 czerwca 2022
w raporcie ESPI 24/2022.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi