Raport bieżący EBI 7/2022 Powołanie i odwołanie osób nadzorujących mPay Spółka Akcyjna

Zarząd „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta:

1. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana dr hab. Piotra Ciżkowicza oraz Pana Krzysztofa Kozę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki,
2. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Polanowskiego.
3. powołało do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Janusza Sobczyka.

Dodatkowe informacje o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu

dr Piotr Ciżkowicz-zyciorys

Krzysztof Koza-zyciorys

Podziel się ze znajomymi